ITS ~ B

GIMJES ~ 2020/21 

Kaj je ITS? ITS je projekt Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pri katerem sodeluje tudi Gimnazija Jesenice. “Predmet” ITS je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji raznih disciplin in/ali predmetov (najmanj treh). Dosedanja praksa izvajanja ITS je pokazala, da gre za kompleksen didaktični pristop, ki zahteva temeljito načrtovanje in intenzivno sodelovanje učiteljev in dijakov pri načrtovanju in izvajanju interdisciplinarnih aktivnosti v okviru ITS. Spletna stran predstavlja izdelke ITS-B izvedbe interdisciplinarnega sklopa angleščine, likovne umetnosti in informatike, ki so jih izdelali dijaki 2. letnika v šolskem letu 2020/21.